Variada oferta de tallers d’estiu a Santa Pola per a menors entre 12 i 16 anys

“Campament urbà juvenil”, “Estiu jove Urban&Beach” i “Water Sports Santa Pola” són les tres alternatives de tallers d’estiu per a joves finançades pel Pla Corresponsables.

Des de l’Ajuntament de Santa Pola s’oferixen tres programes d’estiu dirigits a adolescents de 12 a 16 anys: “Campament urbà juvenil”, “Estiu jove Urban&Beach” i “Water Sports Santa Pola”, adscrits a la subvenció del Pla Corresponsables que té com a objecte generar recursos per a la millora de la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. El programa és finançat amb càrrec als fons rebuts del Ministeri d’Igualtat, Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere.

Els tallers per a este estiu són molt variats: windsurf, caiac, paddlesurf, bigsup, tir amb arc, teatre, urban danse kpop, got *alent, tattoos henna, grafiti, parkour/calistenia, dibuix pispa i lettering, creació de contingut RRSS, disseny IA/programació, circ i cuina creativa.

Requisits per a participar

Que el/la menor tinga una edat compresa entre els 12 i els 16 anys i no requerisca de cures especials que excedisquen de la capacitat del servici, segons valoració dels tècnics/as municipals.

Que els menors residisquen i estiguen empadronats en el terme municipal de Santa Pola (Santa Pola i Gran Alacant)

Que les famílies tinguen necessitats de conciliació, entre altres, per motius :

– Laborals.

– Assistència a programes formatius.

– Desenvolupament d’accions de cerca activa d’ocupació.

– Situacions excepcionals sobrevingudes (tractaments mèdics, malaltia greu, juís, entrevistes professionals…).

Les circumstàncies assenyalades seran tingudes en compte per a prioritzar les sol·licituds d’inscripció. No obstant això, no són excloents per a la participació en el programa.

Horari

L’horari d’estes activitats serà de dilluns a divendres  de 9.00 a 14.00 hores.

Ubicacions

Els Centres Corresponsables se situaran en centres municipals.

Telèfon de contacte

661 54 46 25

Com accedir al servici?

Emplena la sol·licitud d’alta en el programa, que es podrà obtindre des de la pàgina web de l’Ajuntament (https://santapola.es/areas-municipales/area-social) o presencialment en la segona planta del Centre Cívic i Social.

1.B. Presenta la sol·licitud emplenada i firmada, més els documents requerits, per alguna de les següents vies:

-Seu Electrònica de l’Ajuntament de Santa Pola (apartat Acció Social Aportació de Documents Servicis Socials)

-Registre d’entrada en la segona planta del Centre Cívic i Social

Prepara estos documents:

– Sol·licitud d’alta en l’activitat.

– Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant (mare/pare/tutor).

– Fotocòpia del Llibre de Família o resolució judicial o administrativa.

– Contracte de treball o informe d’empresa que acredite la voluntat de contractació on s’especifiquen horaris i dates.

– Justificant d’admissió en activitat formativa on s’especifiquen horaris i dates.

– Fotocòpia de Targeta Sanitària (S.I.P.)

Si és el teu cas, has d’aportar:

-Títol de Família Nombrosa / Monoparental.

-Fotocòpia de sentència de separació i conveni regulador.

-Resolució del grau de discapacitat de qualsevol dels membres de la unitat familiar.

-Informes mèdics del/ de la menor si requerix una atenció especial.

Comparteix:

28 juny, 2024

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies