L’equip de govern presenta el dilluns al ple uns pressupostos de 46 milions per a 2024, un 27% més que en 2023

Els comptes per a 2024 que ha elaborat el regidor d’Hisenda José Pedro Martínez ascendeixen a 46 milions d’euros, quasi 10 milions més que l’any passat, i preveuen importants inversions per valor de quasi 6 milions i una contínua reducció del deute municipal.

A les 12.15 hores d’aquest dilluns 6 de maig està previst l’inici del ple extraordinari en el qual se sotmetran a votació els pressupostos municipals per al 2024. Aquest divendres es va celebrar la comissió informativa en la qual l’equip de govern va presentar els comptes a l’oposició i va respondre als dubtes i preguntes plantejades pels altres tres grups municipals.
José Pedro Martínez, regidor d’Hisenda, ha declarat que “l’objectiu principal d’aquests pressupostos és el sosteniment i millora tant dels serveis com de la infraestructura bàsica del municipi i estan basats en l’austeritat, el control de la despesa pública, la cerca de l’eficiència i l’eficàcia en la gestió municipal”.
El pressupost per a 2024 ascendeix a 46.007.829,35 euros, la qual cosa suposa un augment de 9.766.476,10 euros respecte al 2023, un 26,95% més: “hem millorat les despeses socials, incrementat les partides dels nous serveis de recollida de residus, neteja viària i platges, noves infraestructures i tot el necessari per al bon funcionament dels serveis municipals, així com inversions en projectes de futur com el passeig de la zona de Llevant, la remodelació de l’Auditori El Palmerar per a ús de les associacions musicals i el finançament per a una comunitat energètica local”.

Important augment en béns i serveis
El capítol 1, despeses de personal, sol ser la major partida dels comptes municipals. En aquesta ocasió es destinen 19.390.480 euros, la qual cosa suposa un increment del 7,09% respecte a 2023.
Però el que major pujada experimenta és el capítol 2, despesa en béns, serveis i transferències corrents, un 35,35% més fins a arribar a 17.209.000 euros. El motiu és “la posada en marxa del nou contracte de neteja i el nou impost de l’Estat sobre residus, igualment el nou contracte per a millorar l’eficiència energètica. S’han tingut en compte els increments dels costos de l’energia i de l’IPC que afecta a tots els contractes i, per descomptat, atendre les necessitats de la nostra ciutat a través de les diferents regidories”.
En el capítol 4, transferències corrents, es destina una mica més de 3 milions d’euros a les aportacions al Consorci de Fems del Baix Vinalopó, Consorci Provincial de Bombers i actuacions en matèria social i per a creació d’ocupació.
Dins del pressupost general de l’Ajuntament s’inclou també el de l’organisme autònom de l’Agència de Desenvolupament Local, que per a aquest exercici té una previsió d’1.005.526 euros.

Important aportació per a inversions
El capítol 6 d’inversions reals és el que experimenta un major augment. Es preveu destinar 5.743.800 euros, un 171,61% més que l’any 2023. Si bé en principi els pressupostos preveuen un préstec de 5.110.000 euros per a escometre aquestes inversions, el regidor d’Hisenda ha explicat que “la nostra previsió és que no siga necessari demanar eixe finançament, ja que quan es tanque el pressupost de 2023 hi haurà un romanent de tresoreria bastant important que ens permetrà cobrir eixes inversions, el mateix que va passar l’any 2023 amb el romanent de 2022”.
Entre les inversions més importants que estan previstes per a enguany, cal destacar:
-Remodelació del front litoral de la platja de Llevant amb la construcció d’un nou passeig (900.000 €).
-Tercera i última fase del bulevard de l’avinguda de Salamanca (200.000 €).
-Diverses actuacions en parcs i jardins (250.000 €).
-Ampliació del cementeri municipal (680.000 €).
-Condicionament de la nova seu de l’Agència de Desenvolupament Local (91.000 €).
-Seguretat ciutadana, adaptació de les dependències de l’edifici de la Policia Local, modernització de sistemes, transmissions i sala de control per a càmeres de seguretat (445.000 €).
-Vehicles per a diversos departaments (90.000 €).
-Projecte europeu del Pla Especial Pedrera-Vatasa (30.000 €).
-Promoció i creació d’una comunitat energètica local (95.000 €).
-Millora de centres escolars (200.000 €).
I-nfraestructures a la Casa de Don Gabino (90.000 €).
-Renovació de la nau de serveis generals i jardineria (200.000 €).
-Instal·lacions per a l’Aquarium Municipal (90.000 €).
-Diverses actuacions en infraestructures (300.000 €).
-Rehabilitació de Vila Adelaida (100.000 €).
-Construcció d’aules per a les escoles de música en el Palmerar (800.000 €).
-Pla d’asfaltat de vies públiques (800.000 €).
-Instal·lacions esportives (277.000 €).
-Condicionament de magatzems del Museu de la Mar (70.000 €).

Previsió d’ingressos
Pel que respecta als ingressos, Martínez defensa que “han sigut calculats tenint en compte tant els drets reconeguts i la recaptació de l’exercici 2023 i anteriors, els padrons fiscals en vigor, així com actuacions realitzades per a millorar la recaptació i l’increment del tipus impositiu en l’IBI i en la tarifa del servei de recollida de fems”.
La partida de major volum és la d’impostos directes, que comprenen l’impost de béns immobles, impost d’activitats econòmiques, imposat de vehicles i plusvàlua (increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana). La previsió és d’ingressar 19.207.850 euros, la qual cosa suposa el 41,75% del total pressupostat i un increment del 18,19% respecte a 2023.
Els impostos indirectes sobre construccions, instal·lacions i obres ascendeixen a 1.150.000 euros amb un increment del 46,50% sobre l’any anterior. Quant a les taxes, preus públics i altres ingressos del capítol 3, es preveuen 6.902.898 euros, un 19,24% més.
El capítol 4, transferències corrents que es reben d’altres administracions, consigna 10.569.480 euros corresponents a la participació en els tributs de l’Estat i en transferències de la Generalitat Valenciana, un 16,44% més. També s’estimen 770.000 euros per ingressos patrimonials provinents de rendiments per interessos, concessions i aprofitaments, quasi un 50% més que l’exercici anterior.

Mínim endeutament
El regidor d’Hisenda ha volgut també destacar “l’actual situació sanejada de l’Ajuntament de Santa Pola amb uns nivells d’endeutament mínims i que, lluny d’augmentar, van reduint-se cada any.
Martínez va explicar que “quan el nostre equip de govern va tornar a prendre les regnes del govern municipal en l’anterior legislatura, comencem a treballar amb l’objectiu de reduir l’endeutament que ens havia deixat el govern anterior, i gràcies a una gestió eficient hem reduït el deute en 2 milions de l’any 2020 al 2023”.

Comparteix:

4 maig, 2024

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies