Escola i tallers d’estiu per a conciliar la vida personal, familiar i laboral

“Escola d’Estiu Funny&Sunny” i “Tallers d’Estiu Gran Alacant” per a xiquets/as de 3 a 11 anys són les dos propostes de l’Ajuntament de Santa Pola per a, a través del Pla Corresponsables, millorar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral durant els mesos de juliol i agost.

Des de l’Ajuntament de Santa Pola s’oferix l'”Escola d’Estiu Funny&Sunny 2024” i els “Tallers d’Estiu Gran Alacant”, adscrits a la subvenció del Pla Corresponsables que té com a objecte generar recursos per a la millora de la conciliació de la vida personal, familiar i laboral en el municipi de Santa Pola.

El programa és finançat amb càrrec als fons rebuts del Ministeri d’Igualtat, Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere.

Requisits per a participar

Que el/la menor tinga una edat compresa entre els 3 i els 11 anys (ha d’haver cursat Infantil de 3 anys) i no requerisca de cures especials que excedisquen de la capacitat del servici, segons valoració dels tècnics/as municipals.

Que els menors residisquen i estiguen empadronats en el terme municipal de Santa Pola (Santa Pola i Gran Alacant)

Que les famílies tinguen necessitats de conciliació, entre altres, per motius :

– Laborals.

– Assistència a programes formatius.

– Desenvolupament d’accions de cerca activa d’ocupació.

– Situacions excepcionals sobrevingudes (tractaments mèdics, malaltia greu, juís, entrevistes professionals…).

Les circumstàncies assenyalades seran tingudes en compte per a prioritzar les sol·licituds d’inscripció. No obstant això, no són excloents per a la participació en el programa.

Horari

L’horari d’estes activitats serà de dilluns a divendres  de 9.00 a 14.00 hores, de l’1 de juliol al 30 d’agost de 2024.

Ubicacions

Els Centres Corresponsables se situaran en centres municipals.

Telèfon de contacte

661 54 46 25

Com accedir al servici?

Emplena la sol·licitud d’alta en el programa, que es podrà obtindre des de la pàgina web de l’Ajuntament (https://santapola.es/areas-municipales/area-social) o presencialment en la segona planta del Centre Cívic i Social.

1.B. Presenta la sol·licitud emplenada i firmada, més els documents requerits, per alguna de les següents vies:

-Seu Electrònica de l’Ajuntament de Santa Pola (apartat Acció Social Aportació de Documents Servicis Socials)

-Registre d’entrada en la segona planta del Centre Cívic i Social

Prepara estos documents:

– Sol·licitud d’alta en l’activitat.

– Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant (mare/pare/tutor).

– Fotocòpia del Llibre de Família o resolució judicial o administrativa.

– Contracte de treball o informe d’empresa que acredite la voluntat de contractació on s’especifiquen horaris i dates.

– Justificant d’admissió en activitat formativa on s’especifiquen horaris i dates.

– Extracte bancari amb els moviments dels últims 6 mesos de totes les explica bancàries (tots dos tutors)

– Fotocòpia de Targeta Sanitària (S.I.P.)

Si és el teu cas, has d’aportar:

-Títol de Família Nombrosa / Monoparental.

-Fotocòpia de sentència de separació i conveni regulador.

-Resolució del grau de discapacitat de qualsevol dels membres de la unitat familiar.

-Informes mèdics del/ de la menor si requerix una atenció especial.

Comparteix:

26 juny, 2024

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies