Entren en vigor les restriccions al trànsit en el centre de Santa Pola durant l’estiu

Els trams de carrers afectats estaran tancats de 18.00 a 6.00 hores de dilluns a dissabtes i només es permet circular i estacionar des de les 06.00 fins a les 18.00 hores. Els diumenges i festius estaran restringits al trànsit les 24 hores.

La Regidoria de Seguretat Ciutadana i Policia ha posat en marxa el passat 15 de juny les modificacions habituals de la temporada estival quant al trànsit de vehicles pel centre de Santa Pola.

Els punts de tall on en els horaris establits es tanca el trànsit rodat i es prohibirà el pas de vehicles fins al 15 de setembre són:

Carrer María López travesse amb carrer Colón
Carrer Dean Llopez travesse amb carrer de la Creu
Carrer Almirall Antequera travesse amb carrer Sacrament
Carrer Cervantes travesse amb carrer Sacrament
Calle de la Molla travesse amb carrer Espoz i Mina

Horari de tancament

De dilluns a dissabte estarà prohibit circular de 18.00 a 06.00 hores, només es permet circular i estacionar des de les 06.00 fins a les 18.00 hores.

Diumenges, festius o quan coincidisca amb uns certs esdeveniments, el trànsit estarà tallat les 24 hores i no es permetrà estacionar ni circular per les zones delimitades, sent àrea reservada d’ús exclusiu per a vianants.

El carrer Hernán Cortés tindrà un horari específic per al tram que va des de la Glorieta fins a l’encreuament amb el carrer Espoz i Mina, estant restringida al pas de vehicles els dissabtes des de les 13.00 hores d’ara en avant.

El tram intern que discorre per la façana davantera del Castell i zona central de la Glorieta quedarà totalment tancat al pas de vehicles, sent únicament els destinats a servicis públics i els que siguen permesos de manera expressa i puntual per les forces de seguretat els qui podran circular per eixe vial, sent proposats per a denúncia aquells vehicles que transiten sense complir les condicions.

Usuaris dels guals

D’igual mode s’advertix que es permetrà fer ús als propietaris dels guals de la concessió que els habilita per a poder accedir als seus garatges en horari restringit de pas, sempre que els mateixos es troben dins de les zones que queda prohibit l’estacionament i circulació, adoptant les mesures de seguretat necessàries per a circular per les vies afectades.

No es permetrà el trànsit de vehicles ni l’estacionament en les zones afectades, llevat que estiga autoritzat per les forces de seguretat competents, excepte aquells que estiguen destinats als servicis públics i els esmentats usuaris de guals.

Seran sancionats tots aquells usuaris particulars, proveïdors, etc. que accedisquen sense consentiment exprés de les forces de seguretat, havent d’ajustar-se als horaris en els quals sí que es permet la circulació i estacionament entre les 06.00 i 18.00 hores.

Comparteix:

19 juny, 2024

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies